Archief voor 14 oktober 2009

AOW

Het ziet er naar uit dat het kabinet a.s. vrijdag knopen gaat doorhakken waar het de AOW aangaat. Verslaggeefster Marja Los merkte tijdens het 6-uur journaal bijna en passant op dat géén van de regeringspartijen wijzigingen in de AOW in haar verkiezingsprogramma had staan.

En daar ligt de kern van de zaak. Los van de twijfel aan de noodzaak van ingrepen in de AOW is er ook een principiële kant aan deze kwestie. Een dergelijk fundamentele ingreep in ons stelsel van sociale zekerheid dient aan de kiezers te worden voorgelegd. Om nu de ingrepen in de AOW midden in een regeerperiode er ‘even’ doorheen te jassen is kiezersbedrog van de bovenste plank. Niet dat ik wat anders had verwacht van de Farizeeërs die ook het verdrag van Lissabon hebben goedgekeurd terwijl het referendum over Europa een geheel andere richting aangaf. De heren en dames willen wat daadkracht tonen na de verschrikkelijke Algemene Beschouwingen en de instelling van ambtelijke werkgroepen die de crisismaatregelen moeten bedenken.

Maar boontje zal om zijn loontje komen. Ik voorspel niet alleen een hete herfst en winter maar in 2011 een zeer stevige afrekening met dit natte kranten kabinet en haar slippendragers in het parlement.

Ideaal gewicht

FAT

Socialisme

socialism

Geef maar toe

geefmaartoe


Add to Technorati Favorites

Categorieën

Archief

Statistiek (ongelogen)

  • 113.349 hits