Archief voor 29 oktober 2009

Prison break

prison

Atheisme

atheisme

Arbeidersparadijs

zelfwerk

Voorbeeld

voorbeeld

Klimaatschuld

Begin december zal in Kopenhagen de klimaattop plaatsvinden. Tijdens deze top zal o.a. een nieuw verdrag worden besproken dat de opvolger moet worden van het Kyoto-protocol.

Bij lezing van de concept-tekst van het nieuwe verdrag val je van de ene verbijstering in de andere. Men gaat a priori uit van CO2-uitstoot als de grote motor achter de klimaatveranderingen die allemaal voor reëel worden aangenomen. Maar de echte schrik komt pas bij de financiële paragrafen.

Zo wordt er b.v. gesproken over het begrip ‘klimaatschuld’ (climate debt), een schuld die de geïndustrialiseerde wereld zou hebben aan de ontwikkelingslanden. Zo ook is er sprake van onze ‘historisch cumulatieve CO2-uitstoot’ en onze huidige ‘hoge CO2-uitstoot per capita’. Het is allemaal onze schuld, onze grote schuld. De wereld gaat ten onder en wij moeten de uitvaart betalen.

Het bedrag hoedt zich er wel voor om concrete bedragen te noemen. Maar er wordt wel gesproken over ‘new, additional, sustainable and predictable levels of financial resources…up and above the current ODA’. (De ODA is een benchmark van de niveaus van de huidige ontwikkelingshulp.) Nieuw geld dus, dat ergens vandaan moet komen.

Wouter Bos stelde in zijn verdediging van de verhoging van de AOW-leeftijd dat het hem ook ging om de betaalbaarheid van de zorg, het onderwijs en de leefbaarheid in de buurten. Het gaat hem dus helemaal niet om de betaalbaarheid van de AOW sec, maar om heel andere dingen. En mijn stelling is dat de ‘klimaatschuld’ er een van is.

In het nieuwe klimaatverdrag staat een artikel dat stelt dat ook de landen ‘gecompenseerd’ moeten worden die zich nu veelal bezighouden met de productie en export van fossiele brandstoffen.

U leest het goed: u moet straks langer werken. Om uw schuld af te betalen. Aan Saoedi fokking Arabië.


Add to Technorati Favorites

Categorieën

Archief

Statistiek (ongelogen)

  • 113.322 hits