Archive for the 'Westen' Category

Het evangelie volgens Doekle Terpstra

Hé, u daar! Ja, U, de plaatselijke imam…Was U het niet die keer op keer zweeg toen uw geloofsgenoten hier en elders als waanzinnigen tekeer gingen? Was U het niet die homo’s minder dan varkens vond en ze van de flat af wilde laten gooien? Was U het niet die het plaatselijk schoolbestuur sommeerde niet langer kerstfeest op de lagere scholen te vieren? Was U het niet die na 15 jaar nog steeds de Nederlandse taal niet bleek te beheersen? Was U het niet die bij wijze van gebed opriep onze samenleving af te wijzen, die opriep tot haat en verachting? Was U het niet die overal een belediging van de islam in zag? Ja, inderdaad, dat was U. Maar wij, wij willen niet polariseren. En wij zijn blij dat u er bent.

En jij daar! Ja, jij met dat opgeschoren haar op dat opgevoerde scootertje…Was jij het niet die gisteren de avondwinkel overviel? Was jij het niet die mijn dochter en mijn vrouw uitschold voor kankerhoer? Was jij het niet die zijn school niet afmaakte en nu loopt te mauwen over discriminatie op de arbeidsmarkt? Was jij het niet die mijn bejaarde moeder omver schopte? Was jij het niet die overal en altijd over respect liep te schreeuwbekken? Ja, inderdaad, dat was jij. Maar wij, wij willen niet beledigen. En wij vinden dat jij er helemaal bij hoort.

En jij dan? Ja, jij met dat hoofddoekje en die hysterisch overslaande stem…Was jij het niet die overal probeerde uit te leggen dat dat hoofddoekje een vrije keuze was, ook bij je zusje van zes jaar? Was jij het niet die eerst stevig economie en recht studeerde en op een dag bleek uitgehuwelijkt aan je semi-analfabete neef uit de bergen? Was het niet jouw buurmeisje dat haar hoofddoek afdeed; en toen met twee kogels in het hoofd werd geëxecuteerd? Door haar broer? Was jij het niet die in stilte en schaamte een maagdenvliesreconstructie had laten doen uit angst voor je familie? Was het niet jouw oma die al in decennia de straat niet op is geweest? Ja, dat ben jij inderdaad. Maar wij, wij willen niet discrimineren. En wij zijn blij dat jij een van ons bent.

(Eerder gepubliceerd op 9 januari 2008).

Woedende moslims protesteren.

Over de hele wereld zijn woedende moslims de straat opgegaan nadat een leraar aan een middelbare school in Apeldoorn Geert Wilders had vergeleken met Adolf Hitler. ‘Het is onder de sharia verboden Adolf Hitler (VZMH) te beledigen’ verklaarde een woedende Abdul Ali Aziz toen hij op straat door AT5 werd geïnterviewd. ‘Naar dit soort heiligschennis moeten we nu luisteren sinds Wilders zo populair is geworden. De ongelovige leraar dient bestraft te worden!’

Woede over het besmeuren van Hitlers naam brak uit nadat via YouTube een videofilmpje was uitgelekt waarin de leraar in het kader van een geschiedenisles uitlegde waarom Wilders zo veel op Hitler leek. In Indonesië, Sudan en Noorwegen braken onmiddellijk rellen uit en werden Nederlandse vlaggen in brand gestoken.

Een anonieme zegsman van Hezbollah vertelde aan CNN dat de Hitler-vergelijking ‘een onvergeeflijke belediging van de Islam was die met de dood moest worden bestraft. De Grootmoefti van Jerusalem was goed bevriend met Hitler, heeft met hem ontbeten en een legioen van de Waffen SS op de been gebracht! Dit doet de Deense cartoons verbleken, Allah is mijn getuige!’

‘We moeten allen doden die Hitlers naam door het slijk halen. Maar wat doen we? We staan vreedzaam te protesteren’, zei Hamas-aanvoerder Yusuf Mabti, terwijl hij routineus een AK-47 in de 12-nazis_islamlucht leegschoot. Ondertussen klonk uit een luidspreker even verderop ritmisch gezang terwijl 400 demonstranten optrokken naar de EU-vertegenwoordiging in Gaza. ‘We zullen Hitler wreken met ons bloed’, klonk het.

In de rechtbank in New York viel Khalid Sheik Mohammed, hoofdverdachte van de aanslagen op 9/11, woedend uit. ‘Ziet u, Edelachtbare, dit is nu wat ik bedoel. Iedereen weet wat Hitler voor de moslims betekent heeft. Zonder Hitler zou ik nu niet voor u staan!’.

De Wilders-Hitler vergelijkingen werden voor het eerst getrokken door progressieve actievoerders als Doekle Terpstra en Mohammed Rabbae, maar leidden in eerste instantie niet tot felle reacties. Nu de sentimenten een andere draai hebben genomen heeft het NOS journaal verklaard het gewraakte YouTube filmpje niet uit te zenden uit respect voor islamitische gevoelens.

Linkse groepen zoals de Internationale Socialisten, Oxfam-Novib en Advocaten voor Asielzoekers reageerden eveneens onthutst, maar dan om geheel andere redenen. ‘Ik begrijp dat de gevoelens van de moslims gekwetst zijn’, aldus een woordvoerder namens de drie groepen, ‘maar ik betreur zeer dat dit incident een wig drijft tussen onze partijen. De coalitie van Boze Moslims en Boos Links was een match made in heaven. Kunnen ze die Hitler niet wat minder opzichtig vereren? We hebben de vergelijking Wilders-Hitler nodig als essentieel onderdeel van onze demoniseringsstrategie. We hebben juist duizenden T-shirts laten drukken met de afbeeldingen van beide heren erop. Het zou zonde zijn als al dat geld van Oxfam-Novib weggegooid bleek.

Maar verontwaardigde fanatici aan moslimzijde blijken er geen boodschap aan te hebben. ‘Het is jammer dat geen van de leerlingen het initiatief heeft genomen zich met explosieven te omgorden om de leraar en zijn hele klas op te blazen’, zei een anonieme student antropologie te Nijmegen die tevens optreedt als woordvoerder van de Taliban in Nederland, ‘de leerlingen zijn nu voor eeuwig gecorrumpeerd’.

God zegene Hitler’ stond op een plakkaat dat een vrouw in hijaab meedroeg in één van de demonstraties. Toen gevraagd werd wat dat betekende verklaarde ze: ‘Hitler hield van kinderen en honden. Hij was onze Verlosser. Hij was op aarde om de eindoplossing te brengen. Het is de Grote Satan Amerika die dat verhinderd heeft. Om Hitler nu te vergelijken met Wilders is verschrikkelijk’. De vrouw weigerde haar naam te noemen omdat ze eigenlijk van haar man geen toestemming had om het huis te verlaten.

Tot slot gaf de bekende strafpleiter Gerard Spong een vooraf opgestelde verklaring uit. Deze luidde: ‘De profeet Adolf (VZMH) was vegetariër. Vegetariërs doen geen vlieg kwaad en doden zeker geen zes miljoen mensen. De vergelijking met Wilders is dus een evident geval van haat zaaien. We gaan deze casus gebruiken om voor eens en voor altijd de discussie over de vermeende vrijheid van meningsuiting te beslechten’.

Free Tibet

tibet

Merkentrouw

workbuyconsumedie

Gettysburg Address

empty orange

Four score and seven years ago our fathers brought forth upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.

But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living or dead, who struggled here, have consecrated it far above our poor power to add or detract.

The world will little note, nor long remember, what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us, the living, rather, to be dedicated to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion: that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain: that this nation, under God, shall have a new birth of freedom: and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

‘Alles is mijn eigen schuld!’

Een onverwachte verklaring van een dakloze man leidde gisteren tot commotie bij politici en opiniemakers in het gehele land. Het incident begon nadat Vrij Nederland journalist Edwin Niemendal op bezoek ging bij de opvang van het Leger des Heils in Amsterdam om onderzoek te doen in zijn 748-delige serie waaruit moet blijken dat de economische crisis, en de gevolgen voor individuen, geheel en al de schuld zijn van het grootkapitaal.

Willem Doesburg In een interview met de 48-jarige dakloze Willem Doesburg verklaarde deze echter bijna achteloos: ‘al mijn problemen zijn mijn eigen schuld’. Toen Niemendal doorvroeg vertelde Doesburg: ‘In mijn studententijd heb eigenlijk alleen maar gezopen en gesnoven. Ik heb mijn opleiding ook niet afgemaakt. Toen ik uiteindelijk ging werken begon het bekende verhaal van twaalf ambachten, dertien ongelukken. Ik kwam vaak niet eens opdagen voor mijn werk. Ik ben getrouwd, kreeg een kindje en sloot een hypotheek af bij de ABN Amrobank waarvan ik dondersgoed wist dat de lasten eigenlijk niet op te brengen waren. Ik ging liever naar de kroeg en naar de hoeren. Mijn vrouw en kind gingen bij me weg en de bank ging over tot executie. Ik heb de verkeerde keuzes gemaakt en moet nu de consequenties dragen’.

Deze verbijsterende verklaring van Doesburg leidde tot verwarde reacties bij zijn lotgenoten in het opvangcentrum die direct beducht waren voor de gevolgen in de beeldvorming. ‘Wat lult die gek nou?’ vroeg de 37-jarige ex-beursanalist Fred Voorthuizen zich af. ‘Iedereen weet toch dat het komt door die hebzuchtige bankiers? Ik zat toch dicht bij het vuur maar kon er ook niks aan doen. Ik vind het gevaarlijk om zo iets te zeggen. Voordat je het weet worden we als groep er op aangekeken’.

willemijn Willemijn Nijman, gemeentelijk schuldhulpverlener te Groningen, noemde de uitlatingen van Doesburg ‘schokkend en on-Nederlands. Als die ondankbare man het hier niet bevalt gaat hij maar verhuizen naar een land waar de overheid niets om haar burgers geeft, zoals Rusland. Eens zien hoe het hem daar bevalt’.

marok ‘Doesburg heeft psychologische hulp nodig’ verklaarde Mohammed Laarouichi, werkloos PvdA-folderaar in Amsterdam-West, op meer verzoenende toon. ‘Iedereen die zelf verantwoordelijkheid voor zijn daden neemt is aantoonbaar gestoord. Kijk maar eens naar wat ze je allemaal via reclame door de strot proberen te duwen. Je kan niet blijven volhouden dat mensen echt zelf weten wat ze moeten doen. Dat is trouwens ook volledig in strijd met mijn geloof. Daarom folder ik voor de PvdA, daar kom je dit soort idiotie echt niet tegen’.

Experts op het gebied van zelfbeschikking zijn unaniem in hun oordeel. ‘Het is  de schuld van het neo-liberalisme’ aldus hoogleraar bramdevogelsociologie Bram de Vogel van de Vrije Universiteit. ‘In de jaren negentig is het valse beeld ontstaan dat mensen zelf keuzes konden maken en hun eigen leven konden inrichten. De invloed van de econoom Milton Friedman is in dit kader uiterst verwerpelijk te noemen. Slimme mensen zoals ik hebben het doorzien maar anderen zijn er met open ogen ingetuind. Tragisch genoeg zijn hun levens nu geruïneerd. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat deze geschiedenis zich herhaalt. Een door de overheid geleide economie, inclusief rantsoenering, is de enige oplossing. Heb je ooit gehoord van de noodzaak tot schuldhulpverlening in het voormalig Oostblok? Ik bedoel maar: dat kwam gewoon niet voor’.

Vanuit de politiek is eveneens gereageerd. Alexander Pechtold verklaarde dat een dergelijk ‘blaming the victim’ verschijnsel weinig bijdraagt aan een sfeer van waardigheid en verdraagzaamheid.’De relaties tussen groepen mensen worden hierdoor wederom onnodig op scherp gezet. Het is een arrogante fantasie van de heer Doesburg. Het zou mij niets verbazen als hij op de PVV stemt’.

Mei Li Vos en Diederik Samson wilden nog wel een stap verder gaan. ‘Wij vinden dat de situatie waarin Doesburg zich bevindt als meilicasuïstiek moet worden meegenomen in de strafklacht die de PvdA nu aan het voorbereiden is tegen voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm. Per slot van rekening zijn onder Zalms bewind dit soort situaties ontstaan. Daarnaast moet nu echt een einde aan de situatie komen waarin mensen zelf denken en beslissen: daar zijn wij nl. voor. Mensen als Doesburg moeten beseffen dat het niet aan hen ligt maar aan de samenleving. Daarom hebben we een sterke overheid nodig’.

(Met dank aan The People ’s Cube, de site waar de oorspronkelijk Amerikaanse versie verscheen. Vertaling c.q. adaptie met toestemming van hen)

Democraat

obamageel


Add to Technorati Favorites

Categorieën

Archief

april 2020
M D W D V Z Z
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Statistiek (ongelogen)

  • 113.192 hits