Posts Tagged 'Overheid'

Pardon?

Staatssecretaris Albayrak maakte in een debat over de afwikkeling van het generaal pardon bekend dat de bijstandsuitkeringen aan de groep pardonneurs méér dan € 100.000.000 bedraagt. Hoeveel het exacte bedrag is wil Albayrak niet zeggen ‘omdat het geen doel dient om dat in beeld te brengen’.

Dan brengen we het toch gewoon zelf in beeld? Ik ben zelf een origineel alpha-mannetje (qua opleiding dan) dus ik sta open voor correcties in de nu volgende rekensom.

Een bijstandsuitkering bedraagt momenteel € 1.295,= per maand. Dat is dan op jaarbasis € 15.540,=.

Er zijn 28.000 pardonneurs die natuurlijk niet allemaal bijstand krijgen, b.v. omdat ze minderjarig zijn. Laat ik de aanname maken dat de helft van de pardonneurs meerderjarig is en in aanmerking komt voor bijstand. Dat zijn dan 14.000 mensen.

Niet allen van deze groep krijgt bijstand omdat een deel werk heeft gevonden: het gaat per slot van rekening uitsluitend om kernfysici, econometristen, neurochirurgen en andere hoogopgeleiden. De aanname op dit punt is een coulante: 15% van de groep volwassenen heeft een baan. Dat zijn 2.100 mensen waardoor er nog 11.900 mensen resteren die bijstand genieten.

Op jaarbasis kost dat 11.900 x € 15.540 = € 185.000.000,= aan bijstand.

(Ik laat dan maar even buiten beschouwing dat er ook nog sprake is van zorgtoeslagen, huurtoeslagen, kinderbijslag en kindgebonden budget. Die rekensom heeft u zelf namelijk allang gemaakt.)

De Nieuwe Führer

rompuy

Rekeningrijden en andere ellende.

Het verzet tegen het rekening rijden krijgt langzaam maar zeker vorm. Het is o.a. mogelijk een petitie te ondertekenen.

2-wagensIk wil daarnaast ook een lans breken voor de veel te weinig gelezen blogger Klein Verzet die vaak uitstekende artikelen heeft over o.a. Europa en niet toevallig vandaag ook de relatie rekeningrijden – Europa nog eens aanstipt.

En aandacht voor Europa blijft hard nodig. Tijdens het diner vanavond van de Europese regeringsleiders zal de eerst Europese president en de eerste Europese minister van Buitenlandse Zaken worden gekozen. Waarmee het verdrag van Lissabon geconcretiseerd wordt. Mocht u vanavond aanwezig zijn bij het diner? Nee. Mocht u stemmen op één van de kandidaten? Mooi niet. Is het u duidelijk hoe de procedure verloopt? Ook al niet. Nee, dan Geert Wilders, dat is pas een bedreiging voor de democratie.

Opcenten.

opcenten Na fors heen en weer gesteggel hebben de heren ministers Bos en Eurlings een akkoord bereikt over de invoering van het zogenaamde rekeningrijden. Los van de technische uitvoerbaarheid van e.e.a. en de grote zorgen die ik heb over een aantal privacy-aspecten in dit verband, speelt er nog iets geheel anders.

Door de invoering van rekeningrijden valt de motorrijtuigenbelasting weg. Dat heeft ook gevolgen voor de provincies omdat deze de zogenaamde ‘opcenten’ zien wegvallen.

En wat lees ik vandaag dus op Teletekst? De provincies mogen het wegvallen van de opcenten compenseren door nieuwe belastingen! Dan breekt mijn klomp in duizend stukken. Een normaal mens zou denken dat dit een uitgelezen kans is voor de provincies om zich te bezinnen op (de invulling van) haar kerntaken. De overheid is er tenslotte voor de burger en niet andersom. En van die overheid mag ook een uiterste inspanning tot soberheid worden verwacht. Maar niets van dat alles.

Een mijns inziens behoorlijk onnutte bestuurslaag gaat nu nieuwe belastingen verzinnen. Een bestuurslaag die in het nieuws kwam omdat ze € 98 miljoen bij de Landsbankski parkeerde (Noord Holland). Een bestuurslaag waarvan één der gedeputeerden in minder dan twee jaar € 27.000 onkosten declareerde waarvan het grootste deel uit etentjes bestond (Utrecht). Een bestuurslaag waarvan de gemiddelde onkostendeclaratie per jaar € 18.600 betrof (Friesland).

Volgens het kabinet zal 60% van de automobilisten goedkoper uit zijn door de kilometerheffing (bron: Teletekst).

Maar dat is uiteraard berekend vóórdat de provincies hun klauwen hebben uitgeslagen.

UPDATE: Volgens Elsevier hebben de provincies al iets bedacht. Het zou gaan om een zogenaamde ‘koppentaks’. Gewoon. Omdat het kan. En niet te verwarren met kopvoddentaks.

‘Alles is mijn eigen schuld!’

Een onverwachte verklaring van een dakloze man leidde gisteren tot commotie bij politici en opiniemakers in het gehele land. Het incident begon nadat Vrij Nederland journalist Edwin Niemendal op bezoek ging bij de opvang van het Leger des Heils in Amsterdam om onderzoek te doen in zijn 748-delige serie waaruit moet blijken dat de economische crisis, en de gevolgen voor individuen, geheel en al de schuld zijn van het grootkapitaal.

Willem Doesburg In een interview met de 48-jarige dakloze Willem Doesburg verklaarde deze echter bijna achteloos: ‘al mijn problemen zijn mijn eigen schuld’. Toen Niemendal doorvroeg vertelde Doesburg: ‘In mijn studententijd heb eigenlijk alleen maar gezopen en gesnoven. Ik heb mijn opleiding ook niet afgemaakt. Toen ik uiteindelijk ging werken begon het bekende verhaal van twaalf ambachten, dertien ongelukken. Ik kwam vaak niet eens opdagen voor mijn werk. Ik ben getrouwd, kreeg een kindje en sloot een hypotheek af bij de ABN Amrobank waarvan ik dondersgoed wist dat de lasten eigenlijk niet op te brengen waren. Ik ging liever naar de kroeg en naar de hoeren. Mijn vrouw en kind gingen bij me weg en de bank ging over tot executie. Ik heb de verkeerde keuzes gemaakt en moet nu de consequenties dragen’.

Deze verbijsterende verklaring van Doesburg leidde tot verwarde reacties bij zijn lotgenoten in het opvangcentrum die direct beducht waren voor de gevolgen in de beeldvorming. ‘Wat lult die gek nou?’ vroeg de 37-jarige ex-beursanalist Fred Voorthuizen zich af. ‘Iedereen weet toch dat het komt door die hebzuchtige bankiers? Ik zat toch dicht bij het vuur maar kon er ook niks aan doen. Ik vind het gevaarlijk om zo iets te zeggen. Voordat je het weet worden we als groep er op aangekeken’.

willemijn Willemijn Nijman, gemeentelijk schuldhulpverlener te Groningen, noemde de uitlatingen van Doesburg ‘schokkend en on-Nederlands. Als die ondankbare man het hier niet bevalt gaat hij maar verhuizen naar een land waar de overheid niets om haar burgers geeft, zoals Rusland. Eens zien hoe het hem daar bevalt’.

marok ‘Doesburg heeft psychologische hulp nodig’ verklaarde Mohammed Laarouichi, werkloos PvdA-folderaar in Amsterdam-West, op meer verzoenende toon. ‘Iedereen die zelf verantwoordelijkheid voor zijn daden neemt is aantoonbaar gestoord. Kijk maar eens naar wat ze je allemaal via reclame door de strot proberen te duwen. Je kan niet blijven volhouden dat mensen echt zelf weten wat ze moeten doen. Dat is trouwens ook volledig in strijd met mijn geloof. Daarom folder ik voor de PvdA, daar kom je dit soort idiotie echt niet tegen’.

Experts op het gebied van zelfbeschikking zijn unaniem in hun oordeel. ‘Het is  de schuld van het neo-liberalisme’ aldus hoogleraar bramdevogelsociologie Bram de Vogel van de Vrije Universiteit. ‘In de jaren negentig is het valse beeld ontstaan dat mensen zelf keuzes konden maken en hun eigen leven konden inrichten. De invloed van de econoom Milton Friedman is in dit kader uiterst verwerpelijk te noemen. Slimme mensen zoals ik hebben het doorzien maar anderen zijn er met open ogen ingetuind. Tragisch genoeg zijn hun levens nu geruïneerd. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat deze geschiedenis zich herhaalt. Een door de overheid geleide economie, inclusief rantsoenering, is de enige oplossing. Heb je ooit gehoord van de noodzaak tot schuldhulpverlening in het voormalig Oostblok? Ik bedoel maar: dat kwam gewoon niet voor’.

Vanuit de politiek is eveneens gereageerd. Alexander Pechtold verklaarde dat een dergelijk ‘blaming the victim’ verschijnsel weinig bijdraagt aan een sfeer van waardigheid en verdraagzaamheid.’De relaties tussen groepen mensen worden hierdoor wederom onnodig op scherp gezet. Het is een arrogante fantasie van de heer Doesburg. Het zou mij niets verbazen als hij op de PVV stemt’.

Mei Li Vos en Diederik Samson wilden nog wel een stap verder gaan. ‘Wij vinden dat de situatie waarin Doesburg zich bevindt als meilicasuïstiek moet worden meegenomen in de strafklacht die de PvdA nu aan het voorbereiden is tegen voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm. Per slot van rekening zijn onder Zalms bewind dit soort situaties ontstaan. Daarnaast moet nu echt een einde aan de situatie komen waarin mensen zelf denken en beslissen: daar zijn wij nl. voor. Mensen als Doesburg moeten beseffen dat het niet aan hen ligt maar aan de samenleving. Daarom hebben we een sterke overheid nodig’.

(Met dank aan The People ’s Cube, de site waar de oorspronkelijk Amerikaanse versie verscheen. Vertaling c.q. adaptie met toestemming van hen)

Bureaucratie

Pournelle’s IJzeren Wet der Bureaucratie stelt dat in iedere bureaucratische organisatie twee soorten mensen werken: zij die de doelstellingen van de organisatie proberen te verwezenlijken, en zij die voor de organisatie an sich werken. Voorbeelden in de ambtenarij zijn mensen die oprecht het goede willen doen voor de burgers versus de vakbondstypes die iedere verandering wensen tegen te gaan. De IJzeren Wet zegt dat in alle gevallen het tweede type medewerker uiteindelijk de overhand krijgt en bepalend wordt voor hoe de organisatie functioneert.

Prison break

prison


Add to Technorati Favorites

Categorieën

Archief

april 2020
M D W D V Z Z
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Statistiek (ongelogen)

  • 113.192 hits